Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

czekoladaaa
czekoladaaa
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viabecomingjane becomingjane
czekoladaaa
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
czekoladaaa
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaiamdreamer iamdreamer

July 05 2015

czekoladaaa
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
czekoladaaa
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viabanshe banshe
czekoladaaa
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaCuukierek Cuukierek
czekoladaaa
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viabecomingjane becomingjane
czekoladaaa
2699 0d43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahulagula hulagula
czekoladaaa
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
czekoladaaa
5532 fb93
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatake-care take-care

June 29 2015

czekoladaaa
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
czekoladaaa
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaiamdreamer iamdreamer
czekoladaaa
Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 
— Neil Gaiman
Reposted frompolana polana viaiamdreamer iamdreamer
czekoladaaa
9155 8e6b
Reposted fromtooskaa tooskaa
czekoladaaa
7546 9668 500
Reposted fromhagis hagis

June 13 2015

czekoladaaa
7407 1357 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatooskaa tooskaa
czekoladaaa
1869 bc79
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viahogwarts hogwarts
czekoladaaa
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl